Aktualności

Azbest

Gmina Hanna informuje, że realizacja zadania pn.” Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbestjest dotowana na podstawie umowy nr 152/2012/D/OZ z dnia 30.05.2012r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

wfosigw nfos

Wniosek - Pro bono

Informujemy, że w ramach projektu systemowego "Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim, zespół projektowy UW przygotował Biblioteczkę Oświaty Samorządowej.

Biblioteczka Oświaty Samorządowej to seria sześciu publikacji przeznaczonych dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Obejmuje główne obszary zarządzania oświatą przez gminy, powiaty i województwa:

- Strategie oświatowe pod redakcją Anthony’ego Levitasa,

- Zarządzanie oświatą, pod redakcją Mikołaja Herbsta 

- Finansowanie oświaty, pod redakcją Mikołaja Herbsta

- Edukacja przedszkolna, pod redakcją Pawła Swianiewicza

- Informacje oświatowe, pod redakcją Jana Herczyńskiego

- Wskaźniki oświatowe, Jan Herczyński

Biblioteczka ma służyć ułatwieniu samorządom diagnozowania problemów oświaty oraz zachęceniu do odpowiedzialnego i strategicznego myślenia o prowadzonych szkołach i placówkach. Poszczególne tomy Biblioteczki zostaną przesłane nieodpłatnie do wszystkich JST w kraju (dwa z nich zostały już wysłane). Wersje elektroniczne publikacji zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu:

http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_phocadownload&;;view=category&id=114:publikacje&Itemid=1173

Gmina Hanna

Gmina Hanna należy do powiatu włodawskiego i jest jedną z jego ośmiu jednostek samorządowych. Gmina jest położona w północnej części powiatu nad rzeką Bug, który jest jednocześnie granicą państwową pomiędzy Białorusią a Rzeczypospolitą Polską. Łączność drogowa z Gminą Hanna może być realizowana drogą nr. 816 tzw. Nadbużanką łączącą stolicę powiatu Włodawę z miejscowością Hanna, siedzibą władz gminy oraz dalej w kierunku północnym z Terespolem i Białą Podlaską. Droga krajowa nr.63 łączy Hannę z Lublinem poprzez Włodawę.

Urokliwe położenie ziem gminy Hanna związane jest z bezpośrednią bliskością rzeki, która zdecydowanie kształtuje krajobraz wschodnich ziem gminy położonych wzdłuż wysokiej skarpy pradoliny Bugu. Patrząc całościowo na obszar gminy zauważymy nachylenie terenu biegnące od najwyższego wzniesienia w Pawlukach 170 m npm., czyli na południowych jej krańcach i stopniowo opadające ku północy by przed wsią Kuzawka osiągnąć wartość 149m npm. Przy ujściu rzeki Hanna do Bugu. Rzeka Hanna jest druga osią geograficzną naszej gminy biegnącą z zachodu na wschód.

Mobilne Punkty Informacyjne

Mobilne Punkty Informacyjne

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu. mobilne-punkt-1
Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

W dniu 5 czerwca br. (wtorek), konsultanci będą do dyspozycji mieszkańców Gminy Hanna od godziny 9.00 do 14.00, w Urzędzie Gminy - Hanna 43b. Osoby zainteresowane funduszami europejskimi będą mogły skorzystać z ich wiedzy.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Podkategorie

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30