Wykonawcy wyłonieni w postępowaniach przetargowych

 Wykonawcy wyłonieni w postępowaniach przetargowych dot. Projektu pn. "Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej w Giminie Hanna - ochrona i udostępnianie":

1. "Budowa budynku technicznego - centrum sterowania pompami ciepła, instalacja pomp ciepła i instalacja grzewcza w kościele" - SANITO Sp. z o.o. ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa

2. "Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły na obiekt o charakterze kulturalnym poprzez utworzenie w nim galerii malarstwa wraz z wymianą więźby dachowej w miejsowości Hanna" - KRYMAR Marta Mikucewicz, ul. Narutowicza 25, 21-505 Janów Podlaski

3. Pełnienie nadzoru konserwatorskiego nad konserwacją zabytków ruchomych w ramach projektu "Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej w Gminie Hanna - ochrona i udostępnianie" - IN PLUS Konserwacja Obiektów Zabytków, Jan Szczurek, ul. Bronowicka 81/49, 30-091 Kraków

4. Pełnienie funkcji Managera Projektu " Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej w Gminie Hanna - ochrona i udostępnianie" - EURO-DIRECT CONSULTING Arkadiusz Dołba, ul. Matki Teresy z Kalkuty 18/21A, 20-538 Lublin

5. Wykonanie archeologiczych nadzorów prac remontowych przy zabytkowym kościele w miejscowości Hanna wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków województwa lubelskiego nr a/141 - "SUB TERRA" Badania Archeologiczne mgr Wojciech Mazurek, ul. Szrych Szeregów 5a/26, 22-100 Chełm

6. Wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych w ramach Projektu "Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej w Gminie Hanna - ochrona i udostępnianie" - Sabina Szkodlarska "Konserwacja zabytków" ul. Kamienna 54, 32-080 Zabierzów

7. Remont kościoła parafialnego i dzwonnicy pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Hannie wraz z zagospodarowaniem działki w zakresie terenu i ciągów pieszych - NPD Sp. z o.o. Sp.k. Orla, ul. Krzywa 2, 17-106 Orla

8. Modernizacja - przebudowa dawnej plebanii, objętej ewidencją ochrony zabytków z przeznaczeniem na miejse spotkań wielokulturowych - Konsorcjum DREWBUD-MESEL, LIDER-Andrzej Krzowski, Żłobek 29, 22-200 Włodawa

9. Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym oraz zagospodarowanie istniejącego terenu zielonego wsi Hanna - Konsorcjum DREWBUD-MESEL, LIDER - Andrzej Krzowski, Żłobek 29, 22-200 Włodawa

10. Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego w ramach Projektu "Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej w Gminie Hanna - ochrona i udostępnianie" - Przedsiębiorstwo Usługowo-Doradcze S-BUD Jerzy Stadnik z siedzibą Ciechanki Krzesimowskie 9, 21-010 Łęczna

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31