Aktualności

LOTERIA POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO 2020

Szanowni Państwo

Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy dokonali samospisu  w aplikacji spisowej mogą wziąć udział w LOTERII POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO 2020, która trwa od 1 października do 23 listopada 2020 r.  

Szczegółowe informacje oraz regulamin loterii dostępne są na stronie internetowej:  www.loteria.spisrolny.gov.pl. Została również uruchomiona Infolinia, która obsługuje przedsięwzięcie pod numerem telefonicznym 22 122 18 11.

Dla uczestników loterii przewidziano nagrody rzeczowe:

- 20 Nagród I stopnia w postali laptopów Dell Inspiron G5 5500

- 88 Nagród II stopnia w postaci tabletów Samsung Galaxy Tab S6 Lite wraz z aktywną kartą z dostępem do Internetu (20 GB/mies.)

- 400 Nagród III stopnia w postaci przenośnych dysków twardych Seagate Expansion 2TB 

Odbędą się trzy losowania pod nadzorem komisji w terminach:

 • 20 października 2020 r.
 • 3 listopada 2020 r.
 • 23 listopada 2020 r.

Każde losowanie będzie relacjonowane na żywo na kanale YouTube Głównego Urzędu Statystycznego.

28 września 2020 r. o godz. 9:00 w budynku starej szkoły podstawowej w Hannie odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Hanna. Serdecznie zapraszamy

Hanna, dnia 14 września 2020 r.

 

Zaproszenie

           Na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Gminy Hanna  oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 r. poz.713)  uprzejmie informuję,  że  w dniu

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie:
 • stwierdzenie quorum,
 • przyjęcie porządku obrad
 • przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Hanna
 1. Informacje z prac stałych komisji rady gminy.
 2. Informacja wójta gminy z działalności między sesjami.
 3. Sprawozdanie z działalności Izby Rolniczej.
 4. Sprawozdanie z realizacji inwestycji planowanych na 2020 r. i lata późniejsze.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Sławatycze realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Hanna opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławatyczach.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Hanna za I półrocze 2020 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Hanna na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Włodawskiemu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.
 12. Wystąpienie okolicznościowe Wójta Gminy Hanna z okazji 30 - lecia polskiego samorządu.
 13. Dyskusja i zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Hanna

/-/ Marek Kwietniewski

cv

Informacja o dofinansowaniu

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020". Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

 

W ramach przyznanego dofinansowania w wysokości 11.470 zł. zakupiono:

2 zestawy: komputer PC + monitor + myszka + klawiatura,

3 oprogramowanie OFFICE HOME and BUSINES
z dożywotnią licencją,

1 urządzenie wielofunkcyjne BROTHER,

1 tablet K&M,

2 UPS LESTAR, 

1 dysk zewnętrzny VERBATIN 1 TR

 

Wyniki ankiety przeprowadzonej w ramach konsultacji społecznych nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Hanna

Niniejszym informujemy, że na stronie http://bip.gminahanna.pl/index.php/zmiana-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarywania-przestrzennego-gminy-hanna/639-raport-z-ankiet zamieszczono raport, w którym przedstawiono wyniki z zebranych ankiet.

Badania ankietowe dotyczyły przeprowadzonych konsultacji społecznych nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gm. Hanna i trwały od 12 lipca do 31 sierpnia 2020r. 

Badania ankietowe zostały przeprowadzone w ramach realizacji zaplanowanych technik konsultacyjnych projektu  pn.: ,,Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja”. 

 

Podkategorie

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30