Aktualności

trening SWA/SWO

Wójt Gminy Hanna

Ul. Rynek 2/1

22-220 Hanna

                                                                              Hanna, dnia 31 sierpnia 2020

                                                                                     

 

 

 

       Wójt Gminy Hanna informuje, iż w dniu 01 września 2020 r. o godz. 12.00 z uwagi na rocznicowy charakter tego dnia (upamiętnieniu rocznicy wybuchu II Wojny Światowej) przeprowadzone zostanie głośne uruchomienie wszystkich syren systemu SWA/SWO na terenie Województwa Lubelskiego. Trening będzie polegał na uruchomieniu wszystkich syren na czas 1 minuty.

 

                                                                                                            

                                                                           Wójt Gminy Hanna       

                                                                          /-/ Grażyna Kowalik          

                                                                 

 

 

 

 Wyk: P. Książek

 tel. 83 379 81 78

 

                                                                                                    

Konsultacje społeczne zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Hanna

Przypominamy, że do 24 sierpnia 2020r. istnieje możliwość składania uwag do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Hanna. 

Projekt Studium dostępny jest:

- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Hanna:  http://bip.gminahanna.pl/index.php/zmiana-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarywania-przestrzennego-gminy-hanna/608-projekt-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gm-hanna-wraz-z-prognoza-oddzialywania-studium-na-srodowisko 

- w Systemie Informacji Przestrzennej Gminy Hanna http://hanna.e-mapa.net/ - zakładka Zagospodarowanie przestrzenne - Studium projekt,

- na portalu:  https://hanna.e-mapa.net/legislacja/mpzp/2547.html,

- w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 7.

Uwagi do projektu studium należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Hanna w nieprzekraczalnym terminie do dnia do 24 sierpnia 2020 r.:

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenia nieruchomości (nr działki, arkusz mapy), której uwaga dotyczy.

100 lecie urodzin Pani Anny Jakubiuk

     W miniony weekend (2 sierpnia 2020r.) swoje setne urodziny świętowała mieszkanka Gminy Hanna Pani Anna Jakubiuk.

     Uroczystość jubileuszowa to nie tylko święto rodzinne, ale również ważne wydarzenie w historii naszej  Hanna.

     W świętowaniu urodzin prócz licznie zgromadzonej rodziny brali udział przedstawiciele władz samorządowych, na czele z panią Wójt Grażyną Kowalik, pani Kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Włodawie, proboszcz parafii Rzymsko-Katolickiej w Dołhobrodach Dariusz Karbowiak. Zgromadzeni goście złożyli gratulacje oraz życzyli dalszych, długich lat życia spędzonych w zdrowiu i szczęściu rodzinnym. List gratulacyjny z okazji setnych urodzin przesłał także Premier pan Mateusz Morawiecki.

     Świętowano piękny jubileusz stu lat życia Pani Anny, życia pełnego pięknych, ale i bolesnych chwil, które nie do końca było usłane różami. Pamiętajmy, że przez ostatnich sto lat Polska odzyskiwała  niepodległość, walczyła o wolność, przeżywała czasy komunizmu a następnie demokracji. Te wszystkie wydarzenia działy się za czasów pani Anny i miały duży wpływ na życie jej i całej rodziny, a trudy i troski Bóg wynagrodził jej długim życiem wśród najbliższych.

     Uroczystość upłynęła w ciepłej i rodzinnej atmosferze, rozpoczęła się mszą świętą w intencji Jubilatki w parafialnym kościele w Dołhobrodach a zakończyła przyjęciem dla rodziny, bliskich, sąsiadów i zaproszonych gości, na którym nie zabrakło urodzinowego tortu oraz życzeń 200 lat życia.

     Podczas uroczystości Jubilatka nie kryła wzruszenia i radości z odwiedzin i powinszowań, otrzymała również mnóstwo życzeń i prezentów.

 

 

300+ Dobry Start

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego raz w roku w wysokości 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia :

  • 20 roku życia lub
  • w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia 24 roku życia.

 

Wniosek o świadczenie z programu "Dobry start" można składać już od 1 lipca online przez:

  • stronę empatia.mpips.gov.pl,
  • przez bankowość elektroniczną,
  • portal PUE ZUS.

 

Od 1 sierpnia drogą tradycyjną bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Wniosek można składać także po wakacjach, jednak nie później niż do 30 listopada.

 
👉Wsparcie z programu „Dobry Start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole. Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole.
👉Wsparcie z programu przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.
👉Wsparcie z programu „Dobry Start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole, a nie w szkole wyższej. Program nie obejmuje studentów.
 
wzór wniosku
 

❗️Jednocześnie informujemy
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 PLUS

obecny okres świadczeniowy trwa do 31.05.2021 r.,
do 31.05.2021 r. zostało ustalone prawo do świadczenia 500+ i nie należy składać nowych wniosków.

 
 
 

KOMUNIKAT - wojewódzki trening SWA/SWO

Hanna , dnia 30 lipca 2020 r.

 

                                                                            

KOMUNIKAT - wojewódzki trening SWA/SWO

 

 

           Urząd Gminy Hanna  informuje, że w ramach wojewódzkiego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz  Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWA/SWO) w dniu 1 sierpnia 2020 roku. (sobota) o godz. 17:00— będzie podawany głośny alarmowy sygnał akustyczny dla ludności powiatu - ciągły dźwięk syreny trwający 1 minutę.

          Sygnał ma charakter ćwiczebny i nie jest związany z wystąpieniem zagrożenia. Prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań wynikających z komunikatu.

          Działania powyższe upamiętniają jednocześnie 76 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

 

                                                                               

 

 Wójt Gminy Hanna

                                                                                /-/ Grażyna Kowalik

 

 

 

 

 

 

Wykonał : P. Książek

83  379 81 78

Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Hannie

Informujemy, że trwają prace związane z realizacją zadania: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W HANNIE’’.

   Umowa została zawarta w Lublinie dnia 28.10.2019 r.

  Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ     ENERGETYCZNA  I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, w formie współfinansowania UE .

  Całkowita wartość projektu -  920 938,76 zł.

  Wartość dotacji ze środków europejskich – ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego-  556 333,47 zł.

W ramach zadań wykonane będą prace :

-demontaż przedłużenia garażu,

-wykonanie nowej dobudowy garażu,                                                                                                     

-przebudowa schodów wewnętrznych,

-demontaż pokrycia dachowego,

-docieplenie stropów,

-pokrycie dachu i wykonanie obróbek blacharskich,

-częściowy demontaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,

-ocieplenie podłogi na gruncie,

-docieplenie styropianem ścian budynku,

-docieplenie ścian fundamentowych i piwnicy,

-instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku,

-demontaż wewnętrznych boazerii, balkonu,

-częściowa przebudowa instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej,

-wykonanie wentylacji nawiewowo- wywiewnej,

-wykonanie instalacji c.w.u.,

-wykonanie nowej kotłowni i rozbudowa instalacji c.o.

Ankieta

 

Prosimy o wypełnienie ankiety, podsumowującej  konsultacje społeczne wspierające procedurę tworzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Hanna.

Zapewniamy, że wszystkie odpowiedzi są anonimowe, a wyniki zostaną poddane jedynie analizie statystycznej i zaprezentowane na stornie internetowej Gminy Hanna (www.gminahanna.pl) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Hanna.

Ankieta będzie dostępna do 31 sierpnia 2020 r.

Będziemy wdzięczni za wypełnienie ankiety, Państwa opinie pozwolą nam w przyszłości jeszcze lepiej przygotować konsultacje społeczne.

 

Link do ankiety: https://forms.gle/S33rJBWLXKNpxPuNA

 

Podkategorie

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30