Aktualności

Ogłoszenie o I ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż działek położonych w obrębie Kuzawka i Dołhobrody

Ogłoszenie o I ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Hanna zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.gminahanna.pl/index.php/urzad-gminy/obwieszczenia-i-ogloszenia/615-ogloszenie-o-sprzedazy-dzialek oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.

Ponadto na stronie System Informacji Przestrzennej  https://hanna.e-mapa.net/ w zakładce ,,Działki na sprzedaż" istnieje możliwość podglądu położenia działek przeznaczonych do sprzedaży.  

Uwaga

KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW POSZKODOWANYCH PRZEZ DESZCZ NAWALNY

W związku z wystąpieniem szkód w uprawach rolnych spowodowanych deszczem nawalnym, Wójt Gminy Hanna informuje, że rolnicy z terenu gminy którzy ponieśli straty w uprawach rolnych w wyniku w/w niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych.

Wyznacza się nieprzekraczalny termin składania wniosków do dnia
15 lipca 2020 roku.

Miejsce: Urząd Gminy Hanna pokój numer 6.

Załączniki do pobrania:

 

 

INFORMACJA

Niniejszym informuję, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.) zabrania się wprowadzania do kanalizacji sanitarnej wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych.

W przypadku naruszenia tego zakazu usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę z usługobiorcą na odbiór ścieków, jednocześnie podlegając między innymi karze grzywny w wysokości do 10 000 zł. 

 Wójt Gminy Hanna

Podkategorie

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30